Home

" Ontwikkeling vanuit rust, plezier en passie " 

Missie


"Het aansturen en coachen van mensen en teams om de dienstverlening te verbeteren. Ik doe dit vanuit de overtuiging dat de medewerkers en de organisatie het beste presteren als ze plezier en voldoening uit hun werk halen en vanuit hun oorspronkelijke passie kunnen werken. Dit alles heeft tot doel om waardevol en waardetoevoegend te zijn voor de klant"


(Interim) Management


Ik wil iets blijvends achterlaten, ook al ben ik maar een beperkte periode werkzaam binnen de organisatie.  De realisatie van de opdracht staat voor mij voorop en de wijze waarop het resultaat bereikt wordt, is hierin  faciliterend. Vanuit mijn werkwijze  van dienend leiderschap en lean management creëer ik eigenaarschap binnen teams en bij medewerkers. Dit zorgt voor lange(re) termijn resultaten, omdat de veranderingen beter beklijven.

Coaching


Als coach faciliteer ik jou, je medewerker of team bij het persoonlijke en/of organisatorische onwikkelingsproces. Ik doe dit vanuit 'syteemdenken' en de theorie van Jung. Daarnaast maak ik ook gebruik van (systemische) opstellingen om inzicht te geven en/of doorbraken te laten maken.